Servicepriser

Servicepriser Verksted

Kontroll av produkt på verksted 1290 Inkl. Mva.

Etter dette er prisen 1290 pr. påbegynte time. Deler og materiell kommer i tillegg

Servicepriser Vestfold

Første besøk Kontroll/reparasjon 1800 inkl. mva. Dette inkluderer kjøring til kunde og inntil 30 minutter hos kunde. Etter dette er prisen 1290 pr. påbegynte time. Deler og materiell kommer i tillegg

Andre besøk 1681 inkl. mva. Etter dette er prisen 1290 pr. påbegynte time. Deler og materiell kommer i tillegg.

Om det ikke er bilvei helt frem løper tiden ifra reparatør forlater bilen og til han er tilbake i bilen.

Prisene gjelder innenfor våre kjøre ruter. Pris utenom våre kjøreruter er 11 kr pr. kilometer + 1290 pr. time i bil + hver påbegynt time hos kunde.

Servicepriser Drammen

Første besøk Kontroll/reparasjon 1880 inkl. mva. Dette inkluderer kjøring til kunde og inntil 30 minutter hos kunde. Etter dette er prisen 1290 pr. påbegynte time. Deler og materiell kommer i tillegg

Andre besøk 1682 inkl. mva. Etter dette er prisen 1290 pr. påbegynte time. Deler og materiell kommer i tillegg.

Om det ikke er bilvei helt frem løper tiden ifra reparatør forlater bilen og til han er tilbake i bilen.

Prisene gjelder innenfor våre kjøre ruter. Pris utenom våre kjøreruter er 11 kr pr. kilometer + 1290 pr. time i bil + hver påbegynt time hos kunde.

Servicepriser Varmepumpe

Standard service: 2500 Rens av inne og ute del, gå over koblinger, sjekke trykk, måle strømtrekk. Avansert service: 3000 Rens av inne og ute del, gå over koblinger, sjekke trykk, måle strømtrekk. +Demontere og rense vifte inne del + smøre ende lager Prisene gjelder innenfor våre kjøre ruter. Pris utenom våre kjøreruter er 10 kr pr. kilometer + 1257 pr. time i bil + hver påbegynt time hos kunde.

Montering

Pris montering oppvaskmaskin/vaskemaskin hos kunde Vestfold (standard montering).

Vi tilpasser ikke sokkel eller andre kjøkkendeler.

2500 hvis ikke møbelfront

3500 hvis møbelfront.

Priser inkluderer bortkjøring av gammel maskin. Vi kommer 2 mann på denne jobben.

Deler og materiell kommer i tillegg

Prisene gjelder innenfor våre kjøre ruter. Pris utenom våre kjøreruter er 10 kr pr. kilometer + 1257 pr. time i bil + hver påbegynt time hos kunde.

Vi gjennomfører ikke montasje i Drammen.

Avbestilling

Avbestilling av time må skje innen 24 timer i forveien (virkedager). Timer som avbestilles for sent belastes kontroll pris. Vi har denne praksis da ubenyttet tid medfører et betydelig økonomisk tap siden lønnet personale i denne tiden. I tillegg kunne andre kunder benyttet seg av timen.