Serviceavtaler for storkjøkken

En serviceavtale hos oss gir deg kvalitet og trygghet, i mange år fremover. Våre serviceavtaler sikrer jevnlig oppfølging, rask responstid og reduserte kostnader.

Storkjøkken bedrift

Storkjøkken bedrift er blant våre aller viktigste satsningsområder. Vår brede kompetanse og allsidige medarbeidere gjør oss rustet til å ta på oss vedlikeholdsansvaret for dette i alle typer bransjer. Vi kontrollerer, følger opp, reparerer og vedlikeholder alt fra oppvaskmaskiner til ovner, kjøleanlegg, varmepumper og vaskerimaskiner.

Pelles Verksted tar på oss dette for restauranter, institusjoner, kantiner, butikker; kort sagt alle som har et helt annet behov for kapasitet og drift enn et kjøkken i en privatbolig. McDonalds og Berg fengsel i Tønsberg er eksempler på kunder vi har slike serviceavtaler med lokalt. Dette gir oss gode eksempler på at vi er kapable til å tilfredsstille ulike krav og behov.

Vi kan alle produktene i ditt storkjøkken

Det er egentlig så enkelt som at dersom en bedrift har problemer så skal vi være raskt på banen. Vi kjenner alle merker og produkter, vi setter oss inn i dem når vi er på befaring, og vi har delelager her i butikken hos oss.

Dermed kan du være trygg på at vi umiddelbart kan sette i gang med å reparere akkurat det merket og produktet du har. Tegner du en serviceavtale med oss så får du en samarbeidspartner som er på hele tiden, slik at vi ikke blir en tidstyv for eierne. Det eneste du trenger å gjøre er å ringe.

Vedlikehold av storkjøkken

Måten vedlikeholdet utføres på avhenger av type kjøkken og maskiner det er snakk om. Det som derimot hele tiden er konstant er det faktum at vi kan utføre det.

Der vedlikehold av ovner i stor grad består av målinger, vil vedlikehold av kjøleanlegg innebære å sjekke trykk og lekkasjer, å kontrollere vifter og termostat, samt å blåse rent fordampere med trykkluft. På oppvaskmaskiner sjekker vi slanger, pumper, ventiler og varmeelementer, vi tester rett og slett at alle komponenter som må fungere faktisk gjør det.

Akutt service på storkjøkken

Vi har 24-timers vaktservice, og rykker bestandig ut på kort varsel så fort det er nødvendig. Vi er raskt på stedet for å kontrollere produktet og finne feilen, men vi nøyer oss ikke med det. Hele produktet sjekkes grundig, ettersom det ikke er uvanlig at det er mer som er feil. På den måten blir reparasjonen fullstendig, og sjansene minimeres for at nye problemer oppstår om kort tid.

Ettersom vi forholder oss lokalt, får kundene her flere fordeler ved å samarbeide med oss. Det mest åpenbare er at kort kjørevei gir raskere responstid, men det er også gunstig når vi først er ute fordi det alltid vil være kjapt og enkelt å dra tilbake til verkstedet dersom vi skulle trenge flere deler. Vi har gode leverandører, som garanterer oss levering over natta av eventuelt ytterligere deler.

Kontakt oss for serviceavtale

Tegner du en serviceavtale med oss så får du en samarbeidspartner som er på hele tiden. Fyll ut skjema ved spørsmål eller interesse vedrørende serviceavtale, så kontakter vi deg.